Coneixement i aprenentatge

Tallers pel foment del coneixement i l'aprenentatge

Tallers per a difondre l’ús de les eines i dinàmiques per a compartir aprenentatges i fomentar la creació d’actius de coneixement.

El coneixement i l’aprenentatge han de generar les accions que assegurin la creació de nou valor a l’organització.