Desenvolupament i creixement

Tallers pel desenvolupament i creixement

Tallers per a facilitar el desenvolupament de les persones i promoure el seu benestar, que permetran la consolidació dels equips i el creixement sostenible de l’organització.