L'estrègia per a la gestió del coneixement i l'aprenentatge

Què, per a què, qui i amb quina tecnologia?

Perspectiva

La gestió de l'coneixement i de l'aprenentatge requereix d'l'ús coordinat dels facilitadors que permetran assolir resultats concrets.

Cal tenir clar que no totes les dinàmiques o eines serveixen per el mateix i que cal definir responsabilitats i rols perquè les activitats generin els resultats esperats.

L'estratègia donarà resposta a les preguntes:

 • Què farem, quines seran les dinàmiques?
 • Què volem aconseguir?
 • Quines persones seran les responsables i quins papers duran a terme?
 • Amb quines eines i tecnologia comptarem?

Activitats

 • Definició de les metes i els objectius de les activitats per a la gestió de el coneixement i l'aprenentatge.​
 • Definició dels objectius d'impacte.​
 • Identificació i definició de:​
  • Les dinàmiques i eines per compartir experiències i per recopilar i difondre el coneixement.
  • Els rols i les responsabilitats.
  • La tecnologia més adequada.
 • Elaboració de el pla per al desplegament de l'estratègia.

Conceptes clau

 • Dinàmiques i eines
 • Rols i responsabilitats
 • Tecnologia

Resultats

 • Estratègia per a la gestió de el coneixement i l'aprenentatge que detalla els objectius, les activitats, els responsables i rols i les eines a utilitzar.
 • Pla per al desplegament de l'estratègia.

Equip

Equipo directivo
Mandos medios

Modalitat

En línea tutorizado o presencial

Durada

12 horas
6 sesiones x 2h