Equips comercials d'alt rendiment

Millorar els resultats compartint experiències

Perspectiva

L'activitat comercial és altament competitiva, no només entre empreses rivals sinó també entre els membres d'un mateix equip comercial.

Segons com es plantegin els objectius de vendes i el model de relació entre els comercials és possible que aquests es vegin els uns als altres com "competidors". Aquests plantejaments fan molt difícil la col·laboració, l'intercanvi d'informació i l'intercanvi d'experiències.

Cal un nou model que reforci l'esperit d'equip i permeti superar les actituds individualistes ja obsoletes.

Activitats

 • Identificarem les característiques d'un equip comercial d'alt rendiment.
 • Descobrirem la relació entre coneixement i rendiment.
 • Analitzarem les fases del procés comercial i identificarem les tasques clau en cadascuna d'elles.
 • Identificarem les eines i les dinàmiques òptimes per compartir experiències en cada fase de l'procés comercial.
 • Simulacions de les principals dinàmiques.
 • Definirem un quadre de comandament que permeti avaluar els resultats aconseguits.
 • Establirem un model de governança que promogui l'intercanvi d'experiències.

Conceptes clau

 • Equip comercial
 • Procés de venda
 • Activitats comercials
 • Millors pràctiques

Resultats

 • Model de lideratge orientat a resultats i persones.
 • Identificació dels comportaments clau associats als membres d'un equip comercial d'alt rendiment.
 • Integració de les eines i dinàmiques per compartir experiències en el procés comercial.
 • Aplicació del quadre de comandament i del model de governança.

Equip

Equip directiu
Àrea comercial
Àrea Atenció a el client

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

14 hores
7 sessions x 2h