Desenvolupament organitzacional

Què fem i què aporta a les organitzacions?

Les organitzacions necessiten mantenir-se atentes al seu entorn i preparar-se per afavorir el seu canvi.

En un entorn global i veloç, el Desenvolupament Organitzacional ofereix l’oportunitat d’identificar i crear el futur d’una organització atenta i saludable. Des de Neos, facilitem que les empreses activin el seu ecosistema, desenvolupin les competències clau i millorin la posició de l’organització. El nostre model fomenta que les persones i els equips:

 • Cooperin: compartint informació, generant coneixement fomentant la comunicació entre equips.
 • S’integrin: alineant els seus propòsits, enfortint les relacions, millorant la comunicació i compartint recursos.
 • Enforteixin les dinàmiques de presa de decisions, a través de la ideació i la creativitat, buscant respostes als reptes complexes.


Les claus per desenvolupar i implantar el model són:

 • Compartir una nova visió i propòsit de l’empresa.
 • Utilitzar la creativitat per la innovació i la presa de decisions.
 • El foment de la col·laboració per la generació de nou coneixement.
 • Cuidar de les relacions i diàlegs positius.
 • Orientar-se a l’excel·lència.

Els resultats

 • Eficàcia

  Eficàcia

  Entrenem l'atenció i descobrim els diferents temps de l'organització, dels equips de treball i de les persones.

 • Motivació

  Motivació

  Enfortim i despleguem les capacitats personals i professionals dels col·laboradors i equips de treball, buscant la potencialitat de tots els elements.

 • Bottom up

  Bottom up

  Fomentem la participació per impulsar la transformació de l'organització.

 • Col·laboració & coneixement

  Col·laboració & coneixement

  Els equips aprenen col·laborant i co-creant, generant un entorn obert, de confiança i flexible afavorint el rendiment i les aportacions individuals.

 • Resilència

  Resilència

  Disposar d'un entorn de confiança on les idees circulen amb llibertat, sense judicis, eliminant la pressió del resultat i contemplant l'error com aprenentatge, ajuda a la presa de decisions.

 • Assertivitat & Empatía

  Assertivitat & Empatía

  Descobrim els patrons de comunicació per actuar amb eficàcia. Treballem l'escolta activa per cohesionar i activar la potència dels equips.

COM HO FEM?

Descobrir

Sessions estratègiques per compartir visió i conèixer el potencial que la creativitat aporta a l’organització. Identifica on estàs, defineix on volem ser i practica el lideratge per a la creativitat. Podem imaginar el nostre millor futur? Com donem resposta als nous reptes?

Moure

Sortim fora de la rutina. Per obrir-nos a nous reptes, no hi ha més alternativa que exercitar-se i generar un espai de confiança creativa, allà on les preguntes i les idees poden nèixer amb espontaneïtat per recollir tot el bagatge i implicació de les persones. Per construir-ho, activem 4 elements clau a través de tallers d’experiències:

En marxa

Tallers d’iniciació a noves rutines. Incorporem les noves eines per entendre els nostres reptes, generar alternatives i prendre decisions que donin força als nostres projectes. Practiquem amb el “design thinking” i la innovació en model de negoci, agilitzem la construcció de la nova proposta de valor i fem del coneixement compartit la palanca de creació de valor a l’organització.

Avança

Acompanyem en la definició i desenvolupament del model propi que permeti estructurar i marcar els objectius, eines i recorregut per la incorporació de la nova cultura. Utilitzem la guia d’eines i “labs” d’acompanyament per sustentar dels compromisos i mantenir l’organització atenta als canvis i capaç d’implementar la seva transformació.