Gestió del coneixement

Què fem i què aporta a les organitzacions?

Ajudem a les organitzacions a desenvolupar i promoure el seu model per a la gestió del coneixement i l’aprenentatge.

 • Impacte estratègic

 • Diàleg per a la creació de valor

 • Competències i lideratge

Qualsevol canvi en el model cultural d’una organització ha d’anar orientat a generar valor i assolir uns resultats.

Acompanyem en donar resposta a les preguntes:

 • Per a què volem enfortir la Cultura d’Aprenentatge?
 • Quin és el valor que ha d’aportar?
 • Quin és l’impacte que volem assolir?

Ajudem a definir els elements estratègics de la Cultura d’Aprenentatge:

 • Els valors i la política

  Cal definir (o revisar) els valors i la política per a la gestió del coneixement i aprenentatge i assegurar que estan alineats amb el marc estratègic de l'organització.

 • El model i l'estratègia

  Definiran les passes i accions a dur a terme per assolir els resultats i el valor desitjat.

 • La governança

  Establirà el marc que faciliti l'assoliment dels resultats esperats, un model per a l'avaluació i la implantació de les millores necessàries.

Implantació i desenvolupament

Acompanyem en la implantació i desenvolupament de les eines i les dinàmiques per a compartir experiències i difondre el coneixement.

 • Espais de diàleg i col·laboració

 • Acompanyament i suport en l’aprenentatge

 • Suport entre equips

 • Itineraris d’aprenentatge

 • Tecnologia per col·laborar

 • Aprendre abans, durant i després

 • Agilitzar i simplificar

 • Creativitat i innovació

 • Bases de coneixement

Els resultats es produeixen en tres grans àmbits:

 • Millores en les dinàmiques d’interacció entre les persones
 • Adquisició de noves competències
 • Increment de l’eficiència dels processos operatius

I es poden concretar en aspectes com:

 • Evitar la repetició de projectes que algú altre ja havia dut a terme
 • Igualar els resultats obtinguts per equips que duen a terme tasques similars
 • Evitar la repetició d’errors
 • Prevenir la pèrdua de coneixement clau
 • Accedir més ràpidament a la informació
 • Reduir el temps d’incorporació efectiva dels nous col·laboradors

COM HO FEM?

L’acompanyament es produeix en paral·lel a través d'accions de consultoria i l’organització d’activitats d’aprenentatge.

Gestió del coneixement