Governança i avaluació

Què fem i què aporta a les organitzacions?

El model de governança facilita que els resultats reals d’una organització s’acostin als resultats desitjats. Inclou aquelles estructures, eines i processos que faciliten l’assoliment de les fites d’una organització. Permet:

 • 1. Establir i compartir les fites i les línies estratègiques d´actuació.
 • 2. Avaluar el seu grau acompliment.
 • 3. Identificar i posar a disposició els recursos per facilitar aquest acompliment.

Acompanyem a les organitzacions a donar resposta a les preguntes:

 • Cap a on volem que vagi l’organització?
 • Què cal posar a disposició per arribar-hi?
 • Com sabrem quan haurem arribat?

L'impacte del model de governança a l’organització:

Les expectatives de l'organització

 • Reforça la cultura
 • Facilita l'alineament entre el marc estratègic i l'operativa
 • Dona sentit a l'estructura
 • Estableix responsabilitats i autoritats

L'avaluació de l'acompliment i la millora de l'organització

 • Facilita l'assoliment de resultats
 • Facilita l'acompliment de persones i equips
 • Facilita l'aprenentatge i la millora continua
 • Promou la capacitat de lideratge i l'empoderament
 • Facilita la coordinació entre departaments

Els recursos i el suport

 • Defineix l'estructura de govern
 • Defineix els processos necessaris
 • Aporta eines i tecnologia
 • Posa a disposició la informació per a la presa de decisions
 • Estableix un sistema de reconeixement i recompensa
 • Aporta els recursos per superar els frens al canvi

COM HO FEM?

El model de governança ha d’estar alineat amb el marc estratègic de l’organització. És recomenable abans de definir el model fer una revisió i, si calgués, dur a terme una actualització dels principals elements del marc: valors, missió, visió, fites i polítiques.

El següent pas consisteix en avaluar l’estructura de governança (els òrgans i les responsabilitats assignades). Cal també fer una revisió de l’estructura organitzativa per assegurar la coherència del model i de la descripció dels llocs de treball. Analitzarem també les eines i els processos per a la presa de decisions.

L’anterior anàlisi ens permetrà identificar aspectes a millorar que caldrà prioritzar.

Caldrà un pla per a la implantació de millores que detallarà quins son els canvis i reforços necessaris, qui és el responsable de dur-los a terme, en quin termini i amb quin suport de l’organització.

Identificació dels indicadors que permetin avaluar:

 • Nous processos implantats
 • Coneixement explícit generat
 • Pràctiques modificades
 • Millores en el rendiment

Establiment de la línia base

Avaluació de l’acompliment i les millores aconseguides