Impacte i desenvolupament de negoci

Què fem i què aporta a les organitzacions?

Plantegem un model de desenvolupament de negoci basat en la millora de les activitats i processos mitjançant la identificació i difusió de les millors pràctiques associades a la gestió de la relació amb clients, els canals i intermediaris comercials i la integració dels proveïdors en els processos compartits.

El plantejament parteix de una afirmació:

Qui millor està capacitat per a identificar millores potencials són els responsables de dur a terme les tasques i els processos de treball.

El desenvolupament es pot produir per la generació d’estalvis, l’increment dels resultats, o per un creixement sostenible.

COM HO FEM?

Aquesta metodologia es pot aplicar a qualsevol àrea operativa de l’organització. No obstant la majoria de les vegades s’aplica en aquelles àrees que poden tenir un major impacte sobre els resultats. Aquestes són:

  • L’àrea comercial i de relació amb el client.
  • L’àrea de relació amb proveïdors, canals de distribució i intermediaris.
  • L’àrea de proveïdors.

El benchmarking requereix de la recollida de dades d’indicadors que valorin el nivell d’eficiència dels processos a millorar.

Aquestes dades ens permetran identificar les àrees de millora potencial i els equips que millors resultats estiguin tenint en l’àrea analitzada.

Cal iniciar un programa d’intercanvi d’experiències i promoure la recopilació i difusió de les millors pràctiques. Aquestes activitats són força variades i específiques en funció dels diferents objectius que ens marquem.